Reuni 212 2018 (2)

Yang paling kenceng teriak pancasila enkaeri harusnya malu dengan akhlak kaum muslimin ini.  Tidak perlu teriak dan ngotot, cukup dibuktikan dalam perilaku yang baik dan penuh akhlak.

Bayangkan jutaan manusia tumplek blek di suatu tempat, tetapi hak-hak makhluk lain tetap berusaha dijaga. Jangankan enkaeri, rumput dan semut saja kami jaga dari pijakan kaki-kaki kami.